Drobečková navigace

Úvod > Kurzy > Program kurzů

Sportovně kulturní centrum v Ondřejově

Zápis do kurzů

Do jednotlivých kurzů se můžete přihlásit i v průběhu roku, cena vám bude upravena dle data nástupu na kurz. Platby za kurzy vedené přímo pod SKC můžete nejlépe uhradit bankovním převodem na č. ú 209682057/0300 s uvedením jména účastníka(-ků) a názvu(-ů) kurzu(-ů). Platit lze i hotově v kavárničce rodinného klubu Pohoda. Tento způsob platby je nutné použít, pokud chcete získat příspěvek zdravotní pojišťovny. U ostatních kurzů se platí přímo u lektorů.

PROGRAM KURZŮ

SPORTOVNÍ KURZY

Karate


SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA DLE PROGRAMU TE7 - NOVINKA - lektor: Šárka Řeháková
Obsahem lekce je intenzivní sportovní trénink v „TÉČKU“, které vašemu dítěti nabídne
všeobecný rozvoj formou cvičení a her, kde : 1. je předností všeobecná sportovní průprava na
výkonnostní sport 2. netrénujeme s cílem dosáhnout za každou cenu výsledky hned po půl
roce 3. sport je hrou a zábavou 4. rozvíjíme základní pohybové schopnosti: rychlost,
obratnost, vytrvalost a sílu 5. se děti se zájmem o sport postupně seznámí se základy: -
atletiky - běhy, skoky, štafety - gymnastiky – akrobacie, překážkové dráhy - sportovních her –
basketbal, florbal, fotbal, házená, frisbee, rugby…. a dalších aktivit 6. Jedním z hlavních cílů
přípravky je podpořit pozdější „závodní“ sportování dětí proto má TÉČKO kontakty na
sportovní oddíly, kam lze později dítě nasměrovat.

POHYBOVÉ HRY S LEZENÍM - NOVINKA - lektor: Tom Ondruš
Kroužek je zaměřen na sportovní a pohybové hry. Je vhodný pro děti, které se potřebují vybít.

 

LEZENÍ NA BOULDERINGOVÉ STĚNĚ - lektor: Tom Ondruš

Lekce jsou zaměřeny na rozvoj pohybových schopností potřebných k lezení, rozvoj lezeckých
schopností a speciální trénink na boulderingové stěně. Vhodné pro děti bez omezení věku,
které mají zájem o lezení.

 

KARATE PŘÍPRAVKA - lektoři: Kristina Bosáková a Ondřej Bosák
Kurz je pojat jako příprava dětí od 6 do 12 pro budoucí karatisty. Děti se zde seznamují se
základy tohoto bojového sportu. Soustředíme se také na rozvoj základních motorických
schopností, do kterých patří kondice a koordinace. Učíme zde základy atletiky, gymnastiky,
úpolů v podobě her nebo jiných zábavných cvičení. Míčové hry jsou rovněž součástí
tréninku, protože pomáhají zlepši schopnost orientace. Nesmí chybět ani mentální příprava,
která děti učí správné koncentraci.
Po ročním absolvování kurzu bude možnost složit zkoušku na bílý pás, který je podmínkou
pro postup do vyšší skupiny.

KARATE PRO POKROČILÉJŠÍ - NOVINKA -lektoři: Kristina Bosáková a Ondřej Bosák
Tento kurz je určen úspěšným absolventům z pondělní skupiny karate přípravka nebo těm,
kteří již mají nějakou zkušenost s karate. Kromě karate, které je hlavní složkou této skupiny,
se zde soustředíme na další rozvoj motorických schopností s cílem vytvořit pevný a pozitivní
vztah dítěte k pohybu a sportu.
Po ročním absolvování kurzu bude možnost složit zkoušku na další technické stupně.

SEBEOBRANA - lektoři: Kristina Bosáková a Ondřej Bosák
Kurz je určen ženám, mužům i dětem od 12 let, kteří se chtějí naučit bránit před násilím,
kterého v současné době stále přibývá. Každý se chce cítit sebevědomě a bezpečně v dnešním
světě. Přijďte se s námi naučit techniky sebeobrany, které můžete využívat pro ochranu sebe i
ostatních, či správně zacházet s teleskopem. To vše pod odborným vedením Ondřeje Bosáka a
Kristiny Bosákové, která se věnuje tréninku sebeobrany přes 25 let a je garantem speciální
přípravy na policejní škole.

PARKOUR & FREERUN Ant Parkour Deadly Team Říčany, z.s. - lektor: Iva Mračková

a Ant Parkour Deadly Team Říčany
Hlavní náplní tréninků je naučit členy teamu správnou techniku cviků. Získávají zde základy
sportovní gymnastiky a akrobacie, které jsou nezbytné pro perfektní zvládnutí triků ať již v
nebo i mimo tělocvičnu, aniž by utrpěli úraz a ohrožovali své okolí.Pravidelně se účastníme
promo aktivit, natáčení reklamních spotů. Organizujeme soustředění a sportovní setkání v ČR
i mimo republiku, především v Itálii, Francii a na Slovensku.

TAEKWON-DO – ODDÍL VLADIMÍRA MACHOTY - lektor: Vladimír Machota kvalifikovaní

členové oddílu
V SKC působí oddíl, kde v jedné lekci vedle sebe najdete malé i velké, muže i ženy, což
dodává příjemnou atmosféru. Oddíl se zúčastňuje i soutěží. Pro přiblížení, moderní taekwondo

je podle zakladatele gen. Choi Hong-hi životní styl. Jednoduše řečeno, taekwondo je druh
neozbrojeného boje určeného pro účel sebeobrany. Avšak ve skutečnosti je to mnohem více:
Je to vědecké využití lidského těla při sebeobraně. Těla, jež se naučí do maxima využít svých
schopností díky intenzivnímu tělesnému a duševnímu výcviku. Je to bojové umění, jež nemá
obdoby ani v síle, ani v technice. Jeho disciplína, techniky a duševní výcvik jsou základem
pro budování silného smyslu pro spravedlnost, odvahu, lidskost a odhodlání. Dosažení tohoto
stavu odděluje pravé zastánce tohoto umění od lidí, kteří se honí za senzací a kteří se spokojí
pouze se zvládnutím bojových hledisek tohoto umění. To je jeden z důvodů, proč je
taekwondo nazýváno uměním sebeobrany a nikoliv bojovým sportem. Zahrnuje v sobě také
způsob myšlení a života zvláště díky vštěpování si zásad přísné sebedisciplíny a vznešeného
morálního ideálu…..Takže souhrnně znamená taekwondo duševní výcvik a techniky
neozbrojeného boje pro sebeobranu i pro zdraví. Zahrnuje efektivní používání úderů, kopů,
bloků holou rukou a nohou pro dosažení rychlého zneškodnění protivníka nebo protivníků.
Taekwondo konečně umožňuje slabému vlastnit silnou zbraň a sebedůvěru, s jejichž pomocí
se může bránit a porazit svého protivníka. Samozřejmě, nesprávně použité může být
taekwondo smrtelnou zbraní. Proto musí být vždy kladen důraz na duševní výcvik, aby se
předešlo jeho zneužití ze strany jeho studentů.”

BOX A KONDIČNÍ BOX - lektor: Standa Stárek A Zdeněk Štádler
Kurzy klasického a kondičního boxu s trojnásobným mistrem republiky v polotěžké váze
Standou Stárkem jsou pro všechny, kteří chtějí: zkusit něco nového, vylepšit si kondičku a
fyzickou odolnost, zformovat a zpevnit postavu, zlepšit koordinaci pohybu, zvednout si
sebevědomí či umět se ubránit v nečekaných situacích. Zúčastnit se mohou všichni zájemci
bez rozdílu pohlaví. Nově se oddíl zaměřuje i na trénink dětí. Každoročně pořádá úspěšnou
akci Ondřejovskou rukavici.


FIT TRÉNINK – KONDIČNĚ SILOVÝ - lektor: Katka Kudrmanová
Setkáváme se pravidelně v SKC každý čtvrtek od 19 hod. Naše cvičení se zaměřuje
kompletně na celé tělo. Nejvíce pracujeme pávě s vlastní vahou, používáme ale i jednoduché
pomůcky, odporové gumy, míčky, kettlebely. Tréninky jsou hodně variabilní, někdy
zařazujeme kardio, jindy balanční cviky a výdrže v silových pozicích. Vždy lze cviky různě
modifikovat a díky tomu je trénink vhodný opravdu pro každého. Trénink je okořeněný
hudbou, playlist se také mění dle intenzity tréninku. Na konci cvičení vždy zařazuji delší
strečink a nezapomíná se i na mobilitu. Zaměření cvičení jde hlavně směrem k funkčnosti
pohybového aparátu, což je v dnešní době, kdy většinu času mnozí z nás sedí za počítačem,
absolutní nutnost. V neposlední řadě se také dost nasmějeme a je nám spolu fajn a to je
neméně důležité.

BOJOVÉ UMĚNÍ – BUJINKAN - NOVINKA - lektor: Petr Holub
Bujinkam budo taijutsu je označení pro bojové umění vycházející z technik a tradic devíti
bojových škol, které prošly vývojem na bitevním poli. Budo se liší od komerčních bojových
sportů svou myšlenkou, není o vítězství v ringu, ale o vítězství v životě. - více info zde

 

TANEČNÍ KURZY

Balet

BALET - lektor: Hana Zadáková
Baletní průprava je rozdělena do 3 lekcí od úplných začátečníků, dětí již od 3 - 4 roky, přes
děti 5 - 6 let až k výběrové skupině, složené z dětí, které již zvládly základní techniky
klasického baletu. Kromě baletní průpravy se děti naučí i základy jednoduchých
akrobatických cviků a krátké choreografie, s kterými mohou vystupovat.

DANCE AEROBIC - lektor: Olga Studničková Šípková
Lekce tanečního aerobiku pro pokročilejší cvičenky vás úžasně odreaguje od každodenních
starostí, zabaví a samozřejmě procvičí vaše tělo a zlepší kondičku. Kurz je kromě Dance

Aerobic zaměřen i na formování těla s cíleným posilováním ochablých a
problémových svalových skupin za použití různého náčiní i stepů. Aerobik je v jednodušší
formě jako rozcvičení a zahřátí v úvodu hodiny. Na závěr si cvičenky protáhnou při strečinku
zkrácené svaly a uvolní celý organismus. Celou lekcí prozařuje výborná atmosféra a dobrá
nálada, kterou dokáže navodit právě Olga. 

ROKENROL - lektor: Elen Prokešová
Taneční škola Twist zajišťuje lektory a celý program tréninku rokenrolu v SKC úspěšně již
mnoho let od nejmenších děvčat v přípravce až po formace SUNSHINE a JUNGLES, které se
účastní soutěží. V přípravce se děti od 4 do 6ti let hravou formou se učí základní pohybové
dovednosti, koordinaci těla a poslouchání rytmu. Formace se kromě rokenrolové průpravy
věnují i nácviku choreografií pro soutěže a vystoupení.

ZDRAVOTNÍ KURZY

Zdravotní kurzy

 

PILATES - lektor: Barbora Valuchová
Pilates je formou cvičení podobnou bojovým uměním či tanci. V Pilates je třeba zdokonalovat
se pravidelnými tréninky. Cílem je propojení a vědomá souhra těla a mysli. Cvičení rozvíjí
koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a dýchání. Zachovává přirozenou hybnost kloubů,
vyrovnává skoliotické držení těla, zlepšuje hybnost a pružnost páteře, zlepšuje průtok energie
tělem, ovlivňuje peristaltiku, trávení, ovlivňuje vnitřní prostředí těla - orgány a vnitřní
procesy. Díky Pilates si lze vyvinout lepší cit pro své tělo. Propracovává zádové, břišní a
hýžďové svalstvo. Metoda Pilates vytváří podpůrný systém pomocí pozvolného vypracování
jednotlivých svalových skupin s cílem dosažení harmonického celku.

DYNAMICKÁ JÓGA S RELAXACÍ -  lektor: Dita Fuchsová
Dynamická forma jógy je určenou pro širokou veřejnost. Je zaměřena na harmonii těla i
mysli. Využívá jógových pozic jak k protažení, tak k posílení celého těla. Opět je zde
uplatňován individuální přístup. Mohou ji navštěvovat začátečníci ii mírně pokročilí. Buď jen
k protažení, nebo i k dokonalému zpevnění těla, záleží na přístupu cvičících. Nemůže ublížit.
Zklidní a pozitivně působí proti bolestem zad a zažívacím potížím. Je ideální pro maminky po
dětech, ale i pro všechny včetně těch na prahu důchodu. Lekce je doplněna relaxací.

HATHA JÓGA - lektor: Jolana Kamarýtová 
Hathajógu mohou cvičit muži i ženy každého věku. Hodina je vhodná pro začátečníky i pro
pokročilé. Pomocí seriálu ásan se Vaše tělo plně aktivuje a přitom obnoví a relaxuje. Program
cvičení jógy má za cíl udržení harmonie. Cvičení pomáhají neutralizovat problémy vyvolané
napětím a stresem, relaxují, ovlivňují normalizaci tělesné váhy, odstraňují tukové vrstvy,
zlepšují odstraňování toxinů, krevní oběh a správné držení těla. Cvičení podněcují osobní i
profesionální rozvoj, posilují soustředění a sebekontrolu, která je podstatná pro dobré
vykonávání každodenních povinností.

POHYBEM KE ZDRAVÍ (I DO KONDICE) - lektor: Zdena Ambrožová
Už název kurzu nabízí, že se jedná o kondiční cvičení, sice ve volnějším tempu, ale zdravotně
účinné. Pomocí cviků ze zdravotní i kondiční gymnastiky a jógy protáhnete zkrácené svalové
skupiny a posílíte ochablé. Vše při příjemné hudbě.

JÓGA PRO DĚTI - lektor: Kamila Moťková
Každá naše lekce s dětmi 5 – 9 let, má vždy své téma; může to být příběh, pohádka nebo
jakékoliv téma z oblasti přírody, společenského života, atd. Vše probíhá formou hry, která se
straní soutěživosti a naopak klade důraz na spolupráci a vzájemný respekt. Pro mne velmi
rezonujícím aspektem je kreativita a fantazie, děti tedy dostávají často prostor pro vlastní
"tvoření" na dané téma. Své místo v lekcích také mají relaxace a osvojování si správného
dechu.Dalším povoláním Kamily Moťkové je hudba. Jóga a hudba se dokonale prolínají a
doplňují, hudební prvky tedy v našich lekcích také mají své pevné místo.

JÓGA MIX - lektor: Olga Studničková Šípková
Zkušená lektorka Olga Studničková Šípková prošla mnoha specializovanými kurzy na různé formy jógy a
ve svých hodinách je citlivě uplatňuje tak, aby bylo v pohodě tělo i duše.

ČCHI-KUNG - lektor Renata Procházková
je tradiční čínské cvičení pro vitalitu a dlouhověkost, odstraňuje stres a únavu, posiluje tělo i
ducha a přináší radost a klid. Je vhodný pro všechny bez ohledu na věk a kondici. Jedná se o
sestavu pomalých cviků. Průběh lekce: krátká relaxace/meditace, kloubová rozcvička,

 

JAZYKOVÉ KURZY

Jazykové kurzy

 

ANGLIČTINA PODLE HELEN DORON - lektor: Iva Miškovská
Zcela výjimečná metoda výuky angličtiny pro děti od 3 let s využitím smyslů, her a
pohybových aktivit. Metoda výuky u dětí prochází přes silné pozitivní emoce, které jsou
důležité při jakémkoli učení. Dětští psychologové proto jako nejvhodnější doporučují takové
metody výuky, kdy si děti cizí jazyk osvojují podle stejných principů jako jazyk mateřský.
„Děti se učí vše hrou a smíchem a stejně by měla být vedena i výuka. Než učit děti slovíčka,
učme je rovnou celé věty tak, jak jsme je učili mluvit v mateřském jazyce. Učme je písničky,
básničky, říkadla, používejme hodně obrázků,“ řekla dětská psycholožka PhDr. Tamara
Cenková. Pokud jsou navíc při výuce stimulovány všechny smysly, učební proces se
jednoznačně urychluje. 

 

SPECIÁLNÍ KURZY

Hatsumi soke 2.jpeg

 

SKUPINA SCÉNICKÉHO ŠERMU CARPE DIEM - lektor: Ondřej Čermák
Založená v roce 1996 a pro Ondřejov vedená Ondřejem Čermákem, bude trénovat od 1.10. od
8 hod nově v SKC a časem bude hledat i nové zájemce o šerm více info zde.

SKUPINA TURKOVICKÝCH HASIČŮ - lektor: Josef Brabec
Má svůj výcvik ve čtvrtek od 17 hod a v neděli od 13 hod. Josef Brabec hledá nové mladé
zájemce o výcvik dobrovolných hasičů. Lze přijít každou neděli od 13 hod počínaje 29.10.